Pomóż

  • Przekaż darowiznę pieniężną

Możesz wspierać nasze działania wpłacając dowolną kwotę na nasze konto.

Numer konta dedykowanego akcji WIELKANOC 2018
18 1090 1043 0000 0001 3263 9976

Numer konta głównego:
95 1090 1043 0000 0001 0112 4551

Numer konta dedykowanego programowi TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ
51 1090 1043 0000 0001 1501 9429

Dla wpłat w euro:
72 1090 1043 0000 0001 0112 4577 SWIFT: WBKPPLPP

WAŻNE:
Każdy Darczyńca ma prawo odliczyć darowizny od dochodu wykazanego w rocznym PIT. Limit odliczenia wynosi 6% dochodu.

  • Wpłać on-line klikając "pomóż" w Menu strony

  • Przekaż 1% dla Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich"

Decyduj o tym, co dzieje się z częścią Twojego dochodu i przekaż nam 1% Twojego podatku! Dzięki niemu samotne osoby starsze odzyskują sens życia.
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich" posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. NR KRS 0000160750

  • Uwzględnij nas w Twoim testamencie

Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich" jest członkiem kampanii NAPISZ TESTAMENT. Jest ona gwarancją tego, że jeśli zdecydujesz się na uwzględnienie w testamencie naszej organizacji Twoja wola zostanie uszanowana, a zapis zostanie wykorzystany zgodnie z Twoją intencją.Tak ulokowany Twój spadek przyczyni się do powodzenia szlachetnych inicjatyw.
Kliknij tutaj i pobierz instrukcję tego, jak krok po kroku uwzględnić organizację w testamencie >>>

  • Informacja DLA FIRM

>> DAROWIZNY

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich" działa w Polsce nieprzerwanie od 2002 roku. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych Darczyńców i Partnerów.
Zachęcamy do:

> Darowizn finansowych - dofinansowania akcji i działań statutowych

> Darowizn rzeczowych:

poprzez przekazanie dóbr i produktów wytwarzanych bądź znajdujących się w ofercie handlowej,

poprzez usługi (świadczone nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach),

poprzez przekazanie używanych sprzętów i wyposażenia, których stan pozwala na dalszą eksploatację.

WAŻNE: Każda osoba prawna może odliczyć wartość darowizny nieprzekraczającej 10% wypracowanego dochodu (art. 18 Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych).

>> PAYROLL

Każda firma może zorganizować wśród pracowników payroll na rzecz Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich". Payroll to deklaracja pracowników firmy o przekazywaniu na rzecz „mbU" w regularny sposób części ich przychodów (np. „końcówki" pensji lub stałej kwoty). Zainteresowani pracownicy pisemnie deklarują gotowość przekazywania dowolnej części swojego wynagrodzenia na konto „mbU". Odpowiedni dział Firmy (np. księgowości lub kadr) uwzględnia tę decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając zadeklarowaną sumę od poborów i przekazując ją bezpośrednio „mbU" w formie dotacji celowej.

W każdym momencie można deklarację odwołać, zmienić wysokość darowizny lub jej przeznaczenie.

>> PARTNERSTWO

Proponujemy status Partnera Wspierającego bądź Partnera Strategicznego Stowarzyszenia (lub wybranych jego działań czy akcji). Szczegóły każdego z działań uzgadniamy w drodze porozumienia stron.

 

Zapraszamy do współpracy:

Joanna Mielczarek - Dyrektor Stowarzyszenia

jmielczarek@malibracia.org.pl

tel. +48 22 635 13 64

tel. kom. +48 501 151 045

 

Numer konta głównego:
95 1090 1043 0000 0001 0112 4551

Dla wpłat w euro:
72 1090 1043 0000 0001 0112 4577 SWIFT: WBKPPLPP